Választási tájékoztató tagoknak

Tisztelt Kamara Tag! Kedves Kollégánk!

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény értelmében a kamara tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem tisztségviselői tagjainak megválasztása négy évente esedékes.

A választási névjegyzékben szereplő tagnak – választókerületének besorolása alapján – joga van:

1.) – jelölteket állítania:

– 1 főt választókerületi elnöknek,

– választókerületének taglétszáma alapján minden betöltött 50 fő után 1 főt területi küldöttgyűlési küldöttnek,

– választókerületének taglétszáma alapján minden betöltött 100 fő után 1 főt országos küldöttközgyűlési küldöttnek,

2.) más tagoktól kapott jelöléseket elfogadni,

3.) a jelöltlistára felkerült személyek közül titkos szavazással megválasztani a választókerületének elnökét, területi szervezete küldöttgyűlésének és a MOK országos küldöttközgyűlésének küldötteit.

 

Az erre vonatkozó tájékoztató levél, jelölő lapok és elfogadó nyilatkozatok a választási névjegyzékben szereplő tagok részére 2019. március 22-én postai úton feladásra kerültek.

 

A jelölőlapokon szereplő tisztségekre a mellékelt jelölőlapok segítségével állíthat jelölteket. Jelöltek azok a kamarai tagok lesznek, akiket Ön a jelölőlapon név szerint megnevezett, és akik saját elfogadó nyilatkozatukon előzetesen megjelölték azt a tisztséget, amelyre Ön jelölte. Tájékoztatjuk, hogy a választókerületekhez tartozó tagok neve és nyilvántartási (orvosi bélyegző) száma, valamint a Választási Szabályzat szervezetünk https://www.pmok.hu honlapján megtalálható. Mivel Ön a kamarai tagok bizalmából különféle tisztségekre jelölést kaphat, tisztelje meg tagtársait azzal, hogy a levélben mellékelt jelölést elfogadó nyilatkozatokon bejelöli azokat a tisztségeket, ill. testületi tagságokat, amelyeket – jelölése esetén – kész elfogadni. A jelölés és a jelölés elfogadásával kapcsolatban az önjelölés érvénytelen.

A jelölőlapok és az elfogadó nyilatkozatok beérkezési határideje:

2019. április 08. (hétfő) 24.00 óra

Visszaküldési helye:

MOK Pest Megyei Területi Szervezete

Postacím: 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt.3.

Fax: 06-1/312-4040

E-mail:iroda@pmok.hu (szkennelve).

E határidőn túl érkezett jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.

 

A kitöltött jelölőlapok, valamint az elfogadó nyilatkozatok összevetésével kerülnek összeállításra a választás érvényes jelöltlistái, melyeket az alábbiakban meghirdetett választási intervallum kezdete előtt egy héttel a https://www.pmok.hu honlapunkon teszünk közzé, így Önnek is módjában áll majd megtekinteni azokat.

 

Az első választási fordulóra területi szervezetünk valamennyi választókerületében egységesen

2019. április 15. és 2019. április 30. közötti időszakban,

távválasztás formájában, interneten keresztül kerül sor.

 

A távválasztáshoz a következő feltételeknek megfelelő számítógépre van szüksége:

  • internetkapcsolattal rendelkezzen,
  • a következő böngészők valamelyike álljon rendelkezésre: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.

 

A MOK távválasztási felülete a www.valasztas.mok.hu oldalon érhető el, amit a böngésző címsorába kell begépelnie.

A szavazáshoz azonosítania kell magát a nyilvántartási (orvosi bélyegző) számával, vagy adóazonosító jelével,

és a születési dátumával.

 

Amennyiben a böngészője tanúsítvány hibára figyelmezteti, kérjük, ellenőrizze a számítógépének dátumbeállítását. Amennyiben az helyes, de a hiba továbbra is fennáll, kérjük, ezt szíveskedjen jelezni. Az azonosítást követően a rendszer tartalmazza a szavazás lépéseire vonatkozó instrukciókat, melyeket követve véglegesítheti szavazatát. A rendszer érvénytelen adatok esetén nem rögzíti a kísérletet. Leadott szavazatát a rendszer nem párosítja Önnel, így a későbbiekben sem azonosítható, hogy Ön kire szavazott.

 

Amennyiben a szavazáson résztvevők száma nem éri el az adott választókerülethez tartozó tagok számának több mint 25%-át, úgy

2019. május 16. és 2019. május 26. közötti időszakban

második választási fordulóra

kerül sor. A második fordulóban a szavazás – az első fordulóval megegyező módon -, az első forduló jelöltjeire leadható szavazatokkal zajlik. A szavazás második fordulója a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetleges második forduló megtartására vonatkozóan újabb, postai úton megküldendő értesítés már nem kerül kézbesítésre. Az erről szóló információ a https://www.pmok.hu honlapon kerül majd közzétételre.

 

Az internettel nem rendelkező tagok számára a távválasztás lehetőségét a 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt.3. cím alatti székhelyünkön biztosítjuk, továbbá a MOK Területi Szervezeteinek irodáiban – ügyfélfogadási időben és előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján – is lehetőség van a távválasztási felület eléréséhez. További kérdések esetén a 06-1/312-4040 telefonszámon készséggel állunk rendelkezésére.

 

MOK Pest Megyei Területi Szervezete

elnöksége

Választási szabályzatunk: